Slette trup Rosenkranz

Brandbekæmpelse ved den tysk-danske grænse

Øvelse om 11. Juli 2012