Slette trup Rosenkranz

Brandbekæmpelse ved den tysk-danske grænse

Kolofon

Ansvarlig for indholdet

Löschgruppe Rosenkranz
Klaus Geiger
Rosenkranzer Str. 4

25927 Rosenkranz Tyskland


Telefon:

+49 4664 - 255

E-mail:

f.f.rosenkranz@freenet.de

Redaktion og Programmør

Christian-Jörg Hausherr Datenverarbeitungskaufmann IHK
Rosenstr, 13

87740 Buxheim Tyskland


Telefon:

+49 8331 - 992 77 57

E-mail:

christian.hausherr@gmx.de

Ansvarsudelukkelse

Selvom der ved redigeringen af vore websiders informationer er benyttet den største grad af omhyggelighed, kan Klaus Geiger ikke garantere for deres korrekthed.

Klaus Geiger henviser udtrykkeligt til, at Klaus Geiger ikke er ansvarlig for indholdet af linkede eksterne internetpræsentationer.

Klaus Geiger kan aldrig drages til ansvar for skader, som opstår ved benyttelse eller i forbindelse med benyttelse af de informationer, som er fremstillet her. Det være direkte eller indirekte skader, følgeskader eller særlige skader, inklusive tabt gevinst, eller skader som opstår ved tab af data.